Onlineklas Verkeer - groep 8 315108

Digitale verkeersmethode voor groep 8.
Algemeen

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 8 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs.Verkeer is een serieuze zaak en draait niet alléén om kennis en vaardigheden. Zelfredzaamheid in het verkeer verkrijg je door ook aandacht te besteden aan sociaal gedrag, respect én houding van de leerlingen.

  • € 77,25 incl. btw
 

Aanverwante producten

Onlineklas verkeer

Uitgangspunten

Voor Onlineklas Verkeer zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

  • verkeerseducatie is praktijkgericht en er wordt uitgegaan van concrete situaties.
  • verkeerseducatie sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen en is gericht op de eigen situatie en speelt in op het niveau van de kinderen.
  • door verkeerseducatie leren kinderen zich veilig bewegen in het verkeer, wanneer zij spelen, lopen, fietsen en passagier zijn.
  • verkeerseducatie is een taak voor de school en voor de ouders, waar volwassenen een voorbeeldfunctie hebben.

Thema's en lessen

Binnen de methode Onlineklas Verkeer heeft elk leerjaar vanaf groep 4 vier thema’s. Een thema is onderverdeeld in 4 a 5 lessen en wordt afgesloten met een toets. Een leerjaar bestaat daarmee uit 20 - 25 lessen. In groep 6 bedraagt een les maximaal 25 schermen. In de lessen wordt uitgegaan van een directe vorm van instructie: de leerstof is in overzichtelijke stukjes verdeeld die in aparte lessen behandeld worden. Hierdoor kunnen alle leerlingen zelfstandig met de methode aan de slag. Een les bestaat uit diverse didactische componenten: inleiding, instructie, oefeningen, feedback, samenvatting en evaluatie. Op elk scherm wordt de tekst ondersteund door een foto, afbeelding, animatie of video.

Oefeningen, weetjes en spelletjes

Zowel de oefeningen als de weetjes zijn op een andere manier ingedeeld als de thema's. Hierdoor kan de leerling de stof vanuit verschillende perspectieven tot zich nemen en zal dit beter beklijven. De oefeningen zijn in onderwerpen ondergebracht, zoals 'Verkeersborden' en 'Fietsen'. Elk onderwerp bestaat uit tien oefenvragen.

De weetjes zijn geordend aan de hand van vragen, zoals 'Welke tekens zie ik onderweg?', 'Mag ik eerst?' en 'Mag ik die straat in?'. In de weetjes staat al de leerstof van het betreffende jaar. Deze wordt zonder oefeningen of samenvattingen gepresenteerd, waardoor een leerling er gemakkelijk stof in kan opzoeken. De weetjes zijn daarom te beschouwen als een soort naslagwerk.

315102
Onlineklas Verkeer - groep 1/2
€ 77,25
Aantal Per stuk
315103
Onlineklas Verkeer - groep 3
€ 77,25
Aantal Per stuk
315104
Onlineklas Verkeer - groep 4
€ 77,25
Aantal Per stuk
315105
Onlineklas verkeer - groep 5
€ 77,25
Aantal Per stuk
315106
Onlineklas Verkeer - groep 6
€ 77,25
Aantal Per stuk
315107
Onlineklas Verkeer - groep 7
€ 77,25
Aantal Per stuk
315108
Onlineklas Verkeer - groep 8
€ 77,25
Aantal Per stuk