Onlineklas Verkeer - groep 8 315108

Digitale verkeersmethode voor groep 8.
Algemeen

Onlineklas Verkeer sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen uit groep 8 en maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn voor het verkeersonderwijs in het basisonderwijs.

Onlineklas Verkeer is een complete leermethode voor verkeersonderwijs, doorlopend van groep 1 t/m 8. 
Onlineklas Verkeer is uitgebreider dan de meeste andere verkeermethodes. 
Met Onlineklas Verkeer leren kinderen op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer deel te nemen.
Dit gebeurt niet alleen door kennis en vaardigheden, maar ook door de zelfredzaamheid van de kinderen in het verkeer te vergroten en aan het gedrag veel aandacht te schenken. In de lagere groepen door spelenderwijs situaties aan bod te laten komen, maar in de midden- en bovenbouw door steeds intensiever te oefenen op kennis. 
Onlineklas Verkeer is onlangs geanalyseerd door kennisplatform CROW en daarbij zeer positief beoordeeld.

Klassikaal, maar ook zelfstandig

Maar het digibord komenvele verkeerssituaties door de leerjaren heen aan bod.
Alle aangeboden lesstof wordt op zeer interactieve wijze ondersteund met filmpjes, animaties, foto's en een duidelijke toelichting.
De lessen en toetsvragen kunnen ook individueel via tablet of PC worden aangeboden, waardoor de leerling ook zelfstandig met Onlineklas Verkeer an de slag kan.
Als leerkracht is voorbereiding op de lessen minimaal.

Volledig digitaal

Omdat de methode Onlineklas Verkeer volledig digitaal is, is deze makkelijk te updaten.
Mochten er regels wijzigen, dan is de methode snel aangepast.
Mochten er regels wijzigen, dan is de methode snel aangepast.
Maar het gegeven dat de methode digitaal is betekent ook dat er snel een koppeling met Google Streetview is gemaakt waardoor zelfs de verkeerssituatie rond de eigen school onderwerp kan worden van de verkeerles. De oefeningen zijn gevarieerd en opgebouwd uit zoekplaten, vragen, interactieve animaties en filmpjes en via het leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de aangebode lesstof snel inzichtelijk.

Handige situatiebuilder

Met de 'Situatiebuilder' kun je als leerkracht zelf allerlei verkeerssituaties maken. Dit kan ook op een tablet.
De realistische voertuigen, personen en wegen zorgen voor een goede herkenning in de praktijk.
Alle mogelijke verkeerssituaties kunnen zo onder de aandacht worden gebracht om het effect van de verkeerlessen op de veiligheid te versterken.
Hiermee neemt de effectiviteit van de verkeerseducatie zienderogen toe. 

Verkeer is een serieuze zaak en draait niet alléén om kennis en vaardigheden. Zelfredzaamheid in het verkeer verkrijg je door ook aandacht te besteden aan sociaal gedrag, respect én houding van de leerlingen.

  • € 79,00 incl. btw
 

Aanverwante producten

Onlineklas verkeer

Uitgangspunten

Voor Onlineklas Verkeer zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

  • verkeerseducatie is praktijkgericht en er wordt uitgegaan van concrete situaties.
  • verkeerseducatie sluit aan bij leef- en belevingswereld van de kinderen en is gericht op de eigen situatie en speelt in op het niveau van de kinderen.
  • door verkeerseducatie leren kinderen zich veilig bewegen in het verkeer, wanneer zij spelen, lopen, fietsen en passagier zijn.
  • verkeerseducatie is een taak voor de school en voor de ouders, waar volwassenen een voorbeeldfunctie hebben.

Thema's en lessen

Binnen de methode Onlineklas Verkeer heeft elk leerjaar vanaf groep 4 vier thema’s. Een thema is onderverdeeld in 4 a 5 lessen en wordt afgesloten met een toets. Een leerjaar bestaat daarmee uit 20 - 25 lessen. In groep 6 bedraagt een les maximaal 25 schermen. In de lessen wordt uitgegaan van een directe vorm van instructie: de leerstof is in overzichtelijke stukjes verdeeld die in aparte lessen behandeld worden. Hierdoor kunnen alle leerlingen zelfstandig met de methode aan de slag. Een les bestaat uit diverse didactische componenten: inleiding, instructie, oefeningen, feedback, samenvatting en evaluatie. Op elk scherm wordt de tekst ondersteund door een foto, afbeelding, animatie of video.

Oefeningen, weetjes en spelletjes

Zowel de oefeningen als de weetjes zijn op een andere manier ingedeeld als de thema's. Hierdoor kan de leerling de stof vanuit verschillende perspectieven tot zich nemen en zal dit beter beklijven. De oefeningen zijn in onderwerpen ondergebracht, zoals 'Verkeersborden' en 'Fietsen'. Elk onderwerp bestaat uit tien oefenvragen.

De weetjes zijn geordend aan de hand van vragen, zoals 'Welke tekens zie ik onderweg?', 'Mag ik eerst?' en 'Mag ik die straat in?'. In de weetjes staat al de leerstof van het betreffende jaar. Deze wordt zonder oefeningen of samenvattingen gepresenteerd, waardoor een leerling er gemakkelijk stof in kan opzoeken. De weetjes zijn daarom te beschouwen als een soort naslagwerk.

315102
Onlineklas Verkeer - groep 1/2
€ 79,00
Aantal Per stuk
315103
Onlineklas Verkeer - groep 3
€ 79,00
Aantal Per stuk
315104
Onlineklas Verkeer - groep 4
€ 79,00
Aantal Per stuk
315105
Onlineklas verkeer - groep 5
€ 79,00
Aantal Per stuk
315106
Onlineklas Verkeer - groep 6
€ 79,00
Aantal Per stuk
315107
Onlineklas Verkeer - groep 7
€ 79,00
Aantal Per stuk
315108
Onlineklas Verkeer - groep 8
€ 79,00
Aantal Per stuk