Over Onlineklas

Geschiedenis

Pietje Puk, De olijke tweeling, Tup en Joep, Oki en Doki, Bob Evers, de Stenvert bloks, wie is er niet groot mee geworden? 

Boekbinderij

In 1920 werd door de familie Stenvert begonnen met een boekbinderij in de binnenstad van Meppel. Veelvuldige contacten met het onderwijs hebben er o.a. toe geleid dat de firma zich in 1925 ook op het terrein van de uitgeverij ging begeven. Na 1945 begon Stenvert ook roman- en kinderboeken uit te geven, o.a. Dokter in Parijs en Andre de Koerier. Ook werd toen een begin gemaakt met de nu nog bekende Bob Evers serie. Door verdere expansie van uitgeverij en binderij werd het noodzakelijk naar een groter pand uit te zien en tevens naar een meer centrale ligging in het land. Begin 1956 werden uitgeverij en binderij naar het gunstiger gelegen Apeldoorn verplaatst. In 1957 besluit men de uitgeverij te splitsen in een educatieve uitgeverij en een algemene uitgeverij.

Educatieve uitgeverij

Begin jaren '70 gaat Stenvert zich richten op twee specialisaties: het ontwikkelen en uitgeven van didactische leer- en hulpmiddelen ten behoeve van het basisonderwijs en de activiteiten die lopen van de schoolboekhandel tot het inrichten van een complete basisschool van bordkrijtjes tot en met complete directiekamers. In 1975 wordt een contract afgesloten met het Ministerie van Onderwijs als schoolleverancier van alle Nederlandse rijksscholen in de Duitse Bondsrepubliek, in België en in Frankrijk. In januari 1987 wordt een samenwerkingsverband met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) afgesloten.

Na een goedverlopen samenwerking bij de productie van de kinderserie Joep, neemt de heer M.G. Stenvert in 1991 de bedrijfsaktiviteiten over van de heer J.P. Giethoorn. Zo is Uitgeverij De Eekhoorn na vierendertig jaar weer terug bij de familie Stenvert.

Van uitgeverij tot software leverancier

Op 1 april 1992 neemt het Nederlands Inkoopcentrum (voorheen Rijksinkoopbureau) de schoolboekhandel-activiteiten over van Uitgeverij M. Stenvert & Zoon en kan Stenvert zich nu geheel gaan concentreren op de marketing, productie en verspreiding van de eigen educatieve uitgaven en leermiddelen. In 1994 wordt een belangrijk deel van het fonds verkocht aan Bosch & Keuning N.V. Dit betreft met name het leesfonds en de uitgaven voor taal en rekenen. Bosch & Keuning brengt deze uitgaven later op de markt onder de naam Bekadidact.

Door de positieve samenwerking van Uitgeverij De Eekhoorn B.V. en Muziekuitgeverij Weton-Wesgram B.V. resulteert dit op 11 januari 1999 door een overname van Uitgeverij De Eekhoorn B.V. door Weton-Wesgram Holding B.V. Met deze overname beoogt Weton-Wesgram de uitgaven van Uitgeverij De Eekhoorn optimaal op de Nederlandse markt te verspreiden.

Stenvert kan zich nu volledig specialiseren in het ontwikkelen van software voor de mediatheek en het aanbieden van internet diensten.

Van papier naar internet

Stenvert is al geruime tijd actief op internet. Zo had Stenvert al in 1995 zijn eigen online boekhandel “Boekhandel.com”. Hierbij werd er onder andere meegewerkt aan diverse internet-pilots zoals de eerste online betaling ter wereld via het SET protocol van VISA.

De opgedane kennis van internet werd later ingezet bij het maken van educatieve webapplicaties. De educatieve achtergrond van Stenvert staat garant voor inhoudelijk sterke programma’s die voorop lopen bij de bestaande ontwikkelingen.

 Jongbloed Educatief

In 2010 gaat Stenvert intensief samenwerken met Jongbloed uit Heerenveen onder de naam Jongbloed Educatief. Deze samenwerking zorgt voor een allround educatieve uitgeverij, voor zowel folio (boeken) als multimediale producten (online, webbased, cd-roms) voor het basisonderwijs.

Binnen Jongbloed Educatief is het digitale platform Onlineklas ontwikkeld met daarin gedigitaliseerde methodes en content. 

Uitgeverij Onlineklas

Met ingang van januari 2015 zijn de activiteiten van Jongbloed Educatief ondergebracht binnen Stenvert en wordt de handelsnaam Onlineklas gevoerd. Onlineklas gaat zich de komende jaren volledig richten op het aanbieden van digitale leermiddelen en de ontsluiting hiervan.

Uitgeversgroep Jongbloed gaat zich weer volledig richten waar ze zo goed en groot mee is geworden: het uitgeven en drukken van boeken, ontwikkelen van educatieve methoden en het uitgeven van verschillende imprints.