Onlineklas verkeer opgenomen in de Toolkit Verkeerseducatie

Geschreven op vrijdag 1 januari 2016

 


Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’.

In het kader van de 'permanente verkeerseducatie' heeft CROW Onlineklas verkeer in haar Toolkit opgenomen.

Verschijningsvorm

Onlineklas Verkeer is een digitale verkeersmethode die geheel via internet beschikbaar is voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Korte karakteristiek

Onlineklas Verkeer is een digitale verkeersmethode die zich richt op alle groepen in het basisonderwijs. Doel: veilig gedrag van de leerling in het verkeer en in zijn leefomgeving. In de methode is naast kennis en vaardigheden ook aandacht voor sociaal gedrag, respect en attitude in het verkeer. De methode is geschikt gemaakt voor tabletonderwijs.

Methodiek

De methode 'Onlineklas Verkeer' besteedt in de groepen 1, 2 en 3 aan de hand van activiteiten aandacht aan verschillende onderwerpen binnen verkeerseducatie. In deze groepen volgen de kinderen geen gehele lessen. Het gaat er om dat de kinderen ervaring opdoen en spelenderwijs kennis maken met verkeerseducatie.

Vanaf groep 4 worden voor elk leerjaar vier thema’s behandeld. Elk thema is onderverdeeld in 4 tot 5 lessen die via internet zijn te volgen. Een leerjaar bestaat daarmee uit gemiddeld 20 tot 25 lessen. De lessen gaan uit van een directe vorm van instructie: de leerstof is in overzichtelijke stukjes verdeeld die in aparte lessen worden behandeld. Hierdoor kunnen alle leerlingen zelfstandig met de methode aan de slag: via een inlogscherm komen leerlingen in een keuzescherm terecht. Daar kunnen ze kiezen voor één van de vier thema’s en vervolgens kan men aan de slag.

De computer houdt bij wat een leerling gedaan heeft. Via Onlineklas Verkeer krijgen leerlingen de mogelijkheid zich zelfstandig competenties binnen het verkeer eigen te maken. Deze competenties hebben betrekking op vier verkeersrollen waarmee een kind in de basisschoolleeftijd te maken krijgt: te voet, op de fiets (als bestuurder en passagier), in de auto (als passagier) en als het aan het spelen is.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Kinderen kunnen vanaf groep 4 zelfstandig met Onlineklas Verkeer aan de slag. Daarvoor wordt in de groepen 1,2 en 3 aan de hand van concrete activiteiten spelenderwijs het verkeer onder de aandacht gebracht. Voor de leerkrachten is een speciale docentenapplicatie ontwikkeld. Deze docentenapplicatie geeft de leerkracht handvatten om met Onlineklas Verkeer klassikaal of individueel aan de slag te gaan.

De mate waarin de methode zich vertaalt in een praktijkgerichte aanpak van verkeerseducatie is afhankelijk van de wijze waarop de leerkracht Onlineklas Verkeer in de lessen toepast. De docent moet er voor zorgen dat de leerlingen niet uitsluitend individueel met de leerstof aan het werk zijn.

Conclusie

Onlineklas Verkeer is een interactieve verkeerslesmethode voor verkeersonderwijs in alle groepen van het basisonderwijs. De kinderen kunnen met Onlineklas Verkeer vanaf groep 4 zelfstandig via internet aan de slag.

N.b. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.


Opmerking van Onlineklas
Op verzoek van CROW doet Onlineklas nu ook continue onderzoek naar de procesevaluatie / gebruikservaringen en effectmeting van de methode. Hierdoor blijft de methode continue in ontwikkeling. Een voorbeeld is de vraag van klanten naar een Google Streetview applicatie om verkeerssituaties te oefenen. Deze applicatie is inmiddels aan Onlineklas verkeer toegevoegd.Met de Onlineklas verkeer Streetview applicatie kunt u heel eenvoudig situaties in de buurt van de school nabootsen.