Kerndoelsoftware

Bij Onlineklas Kerndoelsoftware kunnen leerlingen kiezen uit vele honderden oefeningen, die als ondersteuning aan taal, rekenen, topografie, techniek of creativiteit een leuke en belangrijke rol kunnen spelen. Onlineklas Kerndoelsoftware is in de basis voor velen een oude bekende. Inmiddels is Onlineklas meer dan 25 miljoen keer bezocht. De oefeningen zullen geleidelijk omgebouwd worden van Flash naar HTML-5, waardoor deze ook toekomstproof worden. Via de Kerndoelwijzer leerdoelenmodule zijn de oefeningen direct gekoppeld aan de kerndoelen en vertaald naar leerdoelen.


Wat Onlineklas Kerndoelsoftware écht uniek maakt, is de manier waarop de content gekoppeld is aan kern- en leerdoelen. De overheid schrijft kerndoelen voor en deze worden vertaald naar leerdoelen. Maar hoe weet je welke leerdoelen er in de klas behaald worden en hoe kun je zien dat je als leerkracht of als school kerndoeldekkend werkt? Onlineklas Kerndoelsoftware is gebaseerd op de leerdoelen, zoals die door de stichting Kerndoelwijzer zijn geformuleerd. De stichting Kerndoelwijzer heeft de 58 kerndoelen namelijk ontleedt en daarbij 1500 leerdoelen geformuleerd. Onlineklas Kerndoelsoftware is hierop gebaseerd.