Disclaimer


Onlineklas kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Onlineklas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onlineklas.

De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Onlineklas kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Onlineklas niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Onlineklas gebruikt worden.

Cookie instellingen

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Onlineklas maakt gebruik van analytics-programma's (b.v. Google Analytics), om de bezoekcijfers en campagnes (anoniem) te kunnen analyseren.

Websites als YouTube, Twitter en Facebook maken ook gebruik van cookies. Die kunnen op deze website worden gebruikt. Denk daarbij aan filmpjes van YouTube en de 'vind-ik-leuk' knop van Facebook.

Ook maken we gebruik van cookies voor de werking van ons platform. Deze functionele cookies kunt u niet uitzetten.