POG

Portfolio ondernemend gedrag

Het compleet nieuwe digitale Portfolio Ondernemend Gedrag (POG) is een zeer bruikbaar instrument om de leerlingen gericht te coachen en helpen zich te ontwikkelen. Het is een nieuw en uniek online leerlingvolgsysteem dat volledig is ingericht om de ontwikkeling van leerlingen vast te leggen. Ook de gegevens die worden verkregen door het werken met de reflectiewaaier vinden hun neerslag in dit Portfolio.

De reflectiewaaier helpt leerling en leerkracht te reflecteren op eigen werk en competenties. De competenties binnen het POG zijn geformuleerd naar de kinderen toe, in eenvoudige spreektaal dus. De 6 competenties worden op 3 niveaus (basisniveau, ontwikkeld niveau en geavanceerd niveau) weergegeven en het gaat hierbij om:

  • Zelfvertrouwen - Ik kan het!
  • Initiatief tonen - Ik denk en doe
  • Communicatie - Samen praten
  • Zicht op eigen gedrag en manieren van leren - Zo doe ik
  • Creativiteit - Zelf bedacht
  • Samenwerken - Samen doen
Leerling en leerkracht bespreken in hoeverre de leerling gevorderd is ten aanzien van de competenties en ligt dit vast in het POG.