Spelwijzer

Spelling wordt effectiever met Onlineklas Spelling. Onlineklas Spelling is zeer geschikt voor leerlingen die veel moeite hebben met spelling en is ideaal voor gebruik in het Speciaal Basisonderwijs, bij Remedial Teaching en bij kinderen met een eigen leerlijn in het regulier basisonderwijs.


Onlineklas Spelling bestaat uit een digitaal gedeelte en een fysieke component in de vorm van woordkaartjes in opbergblikjes, werkschriften, instructieposters en een handleiding voor de leerkracht. Dit is het bekende spellingpakket 'Spelwijzer'.