Topcanon

Topcanon kan als aanvulling of verdieping op TopOndernemers of andere methodes gebruikt worden. Het behandelt de vijftig onderwerpen van de Canon van de Nederlandse geschiedenis dat verplichte leerstof is voor het basisonderwijs en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. In veel geschiedenismethoden komen deze vijftig onderwerpen gedeeltelijk aan bod. Voor wie alle Canon-onderwerpen wil aanbieden is er TopCanon.

Topcanon gaat uit van de visie van zelfontdekkend leren. Leerlingen op een verfrissende manier werken aan geschiedenis Canon van Nederland.